Släng inte bort dina resurser

Använd ACO Box Concept Matavfallssystem och bidra till en cirkulär ekonomi
Sortering av matavfall pågår på flera orter i Sverige sedan några år. 50 % av allt matavfall ska behandlas biologiskt enligt ett uppsatt nationellt mål. Insamlat matavfall bearbetas genom rötning och omvandlas till bland annat biogas och biogödsel, vilket gör att energi och näringsämnen kan tas tillvara på. Det naturliga kretsloppet sluts.

Ursprungligen togs matavfallssystem fram för att förenkla vardagen i en tung och smutsig storköksmiljö. Genom att installera avfallskvarn till tank minskar arbetsbelastningen i köket, hygienen förbättras och risken att drabbas av skadedjur minskar. Förändringen bidrar till ytbesparing och ökat insamlande av matavfall. ACO:s matavfallssystem finns för mark och inomhus, kombitank och med gemensam och separat ledning.

Vilket paket passar mig?


1. Ska ditt matavfallssystem installeras inomhus eller markförläggas?

2. Beräkna nominell storlek (NS) med vårt dimensioneringsverktyg som finns på vår huvudsajt.

3. Om ditt system är markförlagt, välj glasfiber eller glasfiber liggande.
1. Mark

2. Inomhus

TOP