Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Släng inte matrester och oöppnade matförpackningar

Mat slängs i onödan
Genom att minska onödigt matavfallssvinn kan vi minska matavfallet med en femtedel. Energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel blir lägre. Vi vill inte ha matsvinn, men verkligheten ser annorlunda ut. Enligt Naturvårdsverket har undersökningar genomförts som visar att svenska hushåll slänger 938 000 ton matavfall per år. Detta motsvarar 97 kg per person/år.

Organiskt material blir biogas och biogödsel
Biogödsel och biogas produceras samtidigt. När matrester, växter, gödsel och avloppsvatten bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer bildas biogas och biogödsel. Detta är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och ersätta fossila bränslen. Biogasproduktionen leder till minskade metan- och koldioxidutsläpp. Biogas är en förnyelsebar energikälla och tillverkar el, värme och drivmedel. Genom att använda biogödsel återförs växtnäringsämnen i kretsloppet. Besök Avfall Sveriges webbplats om biogödsel för mer information.

Se in i framtiden
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

ACO Nordic erbjuder avvattningslösningar för dagens och morgondagens miljöutmaningar. Vi har funnits i Sverige sedan 1996 och har huvudkontor i Göteborg. ACO Matavfallssystem är systemlösningar för minskat matavfall.

Distribution

Vi erbjuder systemlösningar för matavfallshantering inomhus och mark i hela Sverige. Är du intresserad av att veta mer om våra referensprojekt eller är du entreprenör eller grossist och vill veta var du kan handla våra produkter? Kontakta oss så berättar vi.

Sociala kanaler