Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Släng inte matrester och oöppnade matförpackningar

Mat slängs i onödan
Genom att minska onödigt matavfallssvinn kan vi minska matavfallet med en femtedel. Energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel blir lägre. Vi vill inte ha matsvinn, men verkligheten ser annorlunda ut. Enligt Naturvårdsverket har undersökningar genomförts som visar att svenska hushåll slänger 938 000 ton matavfall per år. Detta motsvarar 97 kg per person/år.

Organiskt material blir biogas och biogödsel
Biogödsel och biogas produceras samtidigt. När matrester, växter, gödsel och avloppsvatten bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer bildas biogas och biogödsel. Detta är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och ersätta fossila bränslen. Biogasproduktionen leder till minskade metan- och koldioxidutsläpp. Biogas är en förnyelsebar energikälla och tillverkar el, värme och drivmedel. Genom att använda biogödsel återförs växtnäringsämnen i kretsloppet. Besök Avfall Sveriges webbplats om biogödsel för mer information.

Se in i framtiden