Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Systemlösningar för minskat matavfallssvinn

Få en förbättrad storköksmiljö
Ursprungligen togs matavfallssystem fram för att förenkla vardagen i en tung och smutsig storköksmiljö. Idag används vanligtvis ett traditionellt system, vilket innebär påse till kärl. Genom att installera avfallskvarn till tank minskar arbetsbelastningen i köket, hygienen förbättras och risken att drabbas av skadedjur minimeras.

Förändringen bidrar till ytbesparing och ökat insamlande av matavfall. ACO:s matavfallssystem finns för mark och inomhus, stående och liggande tank samt med gemensam och separerad ledning.

Vilket system passar mig?
1. Ska ditt matavfallssystem installeras inomhus eller markförläggas?
2. Vilken tanktyp vill du ha?
3. Vill du använda en gemensam eller separerad ledning?

Vid dimensionering av matavfallssystem används två olika beräkningar:

Matavfallstank
Det finns ingen norm som reglerar hur man dimensionerar en matavfallstank. Lämplig storlek kan beräknas enligt vedertagen praxis. Med driftdagar avses antal dagar som anläggningen är i drift per månad, förutsatt att tömning sker en gång per månad.

  • Mottagningskök, servering: Antal portioner x 0,1 x driftdagar
  • Tillagning, servering: Antal portioner x 0,2 x driftdagar
  • Avancerad tillagning, servering: Antal portioner x 0,3 x driftdagar


Fettavskiljare
Fettavskiljaren dimensioneras enlig normen SS-EN 1825-2. Dimensionering baseras på flera olika faktorer bland annat köksutrustning, diskmedelsanvändning, temperatur med mera. Preiminär storleksbedömning kan också ske med typ av kök, antal portioner, diskmedel och temperatur.

Använd ACO:s dimensioneringsverktyg och beräkna den nominella storleken, NS-talet, för avskiljaren.

Börja dimensionera

Mark

Inomhus