Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Riktlinjer för en cirkulär ekonomi

Slöseri av resurser
Större delen av Sveriges kommuner samlar in allt matavfall idag. Insamlat matavfall bearbetas genom rötning och omvandlas till bland annat biogas och biogödsel, vilket gör att energi och näringsämnen kan tas tillvara på. Det naturliga kretsloppet sluts.

Nationella mål och riktlinjer
Enligt ettregeringsbeslut 2013/14 bestämdes nationella mål för insamling av matavfall. År 2020 ska 50 % av allt matavfall samlas in. Kommunerna har det yttersta ansvaret att ta fram en strategi för att de nationella målen uppnås. Detta innebär även en strävan efter höjd kvalitet på insamlat avfall. Mål och riktlinjer ska förenkla för ansvariga.

Uppfyllda mål bidrar till ökat antal fordon som kan drivas på biogas. Utsläppen av fossila bränslen blir mindre samt återföringen av fosfor och näringsämnen till jordbruket ökar. Resursanvändning för reningsverk minskar.

Se våra lösningar
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

ACO Nordic erbjuder avvattningslösningar för dagens och morgondagens miljöutmaningar. Vi har funnits i Sverige sedan 1996 och har huvudkontor i Göteborg. ACO Matavfallssystem är systemlösningar för minskat matavfall.

Distribution

Vi erbjuder systemlösningar för matavfallshantering inomhus och mark i hela Sverige. Är du intresserad av att veta mer om våra referensprojekt eller är du entreprenör eller grossist och vill veta var du kan handla våra produkter? Kontakta oss så berättar vi.

Sociala kanaler