Litet fettavskiljarpaket för inomhus i PEHD

Användningsområde
ACO Box Concept Matavfallssystem Inomhus NS2 PEHD är vårt minsta paket för inomhusbruk. Produkten är anpassad för en mängd olika köksmiljöer. Se under Passar till.

Konstruktion
Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

Certifikat och godkännanden
Fettavskiljaren ACO LipuJet O är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern. Produkten är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer.

Kontakta oss


TOP