I dagens samhälle tar vi inte tillvara på de tillgångar som finns. Varje individ i vårt avlånga land slänger nästan 100 kg matavfall per år.

Om Sverige uppnår de nationella mål och riktlinjer som tagits fram för 2020, är vi på god väg mot en cirkulär ekonomi.

Matavfallshantering för olika miljöer
ACO har matavfallssystem för inomhus och mark, delad tank och klarfaspumpning. Tankarna ansluts med gemensam eller separerad ledning. Avskiljartankarna finns i PEHD, Glasfiber och Betong. Vad väljer du?

Välj system efter behov

Markförlagt matavfallssystem för begränsat förläggningsdjup
Vid berg eller andra markförhinder kan det vara nödvändigt med en konstruktion med liggande avskiljare. ACO LipuMax Matavfallssystem G-H i glasfiber klarar stora lagringsvolymer och har ett brett användningsområde.

Ladda ner dokument

Matavfallssystem för inomhusmiljö
ACO LipuJet Matavfallssystem P är en lösning som är särskilt lämpade för restaurang och kommersiellt storkök. Avskilj matavfall och fett med hjälp av två kraftfulla stående tankar i PEHD.

Se modeller och ritningar

Clarion Hotel Forrest på Arlanda Flygplats
Vi har tagit fram en projektlösning med matavfallstank på nedervåningen och en fettavskiljare på våningen ovanför, som pumpas med klarfaspumpning. Detta blir en välfungerande installation av ACO Matafallssystem.

Se referenser
TOP